Seiko

Seiko 1881, K. Hattori & Co . , , , . . , , . 11 Seikosha. , 15 . , , , , , . . . , 1916. 12% Seikosha. 60- Seiko ( ) , . Seiko , .